فرصت های شغلی

تمایل شما به همکاری با هیما وب را ارج می نهیم. امید که با شکل گیری این همکاری، زمینه های رشد و ارتقای دو جانبه فراهم شود. در نظر داشته باشید که: فرم ذیل به منظور شناسایی توانمندی های شما و استفاده مناسب و متناسب از آنها جهت همکاری های آتی با هیما وب طراحی شده است. ازین رو تکمیل صادقانه آن به شکل گیری این همکاری کمک خواهد نمود.

با آرزوی موفقیت و سربلندی

نام (*)
لطفا نام خود را وارد کنید

نام خانوادگی(*)
لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید

کد ملی(*)
لطفا کد ملی خود را کنید

جنسیت(*)
لطفا یکی از جنسیت ها را انتخاب کنید

تاریخ تولد(*)
لطفا تاریخ تولد خود را کنید

وضعیت تاهل(*)
لطفا وضعیت تاهل خود را انتخاب کنید

آخرین مدرک تحصیلی(*)
آخرین مدرک تحصیلی خود را انتخاب کنید

رشته تحصیلی
Invalid Input

دانشگاه محل تحصیل
Invalid Input

تلفن تماس(*)
لطفا تلفن تماس خود را وارد کنید

شهر محل سکونت
Invalid Input

آدرس
Invalid Input

کد امنیتی(*)
کد امنیتی   جدیدلطفا کد امنیتی خود را وارد کنید