ویژگی های سیستم

-پنل ورود مدیر ، مدرس، دانش آموز، والدین

-درج برنامه کلاس ها روی تقویم آموزشی

-درج رویداد ها

-مدیریت پیشرفته تمامی کاربران (پروفایل اختصاصی برای مدرسان، دانش آموزان)

-مدیریت دروس ، واحد ها و دوره ها

-مدیریت کلاس ها

-مدیریت فایل های آموزشی (کتابخانه آنلاین)

-زمانبندی امتحانات

-درج و مشاهده نمرات

-حضور و غیاب روزانه

-امکان ارتباط از طریق ارسال پیام بین مدیر و دانش آموز و مدرس

-دسترسی والدین جهت مشاهده و نمرات و پیگیری فعالیت های دانش آموز

-امکان درج شهریه و پرداخت آنلاین

-ارسال نمرات به صورت sms به دانش آموز و الدین

-مدیریت سیستم حمل و نقل

-مدیریت خوابگاه

-مدیریت اطلاعات مرکز آموزشی

تصاویر محیط نرم افزار

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1