کاربرانی که در وب سایت هیماوب هستند به دو گروه تقسیم می شوند.

دسته اول کاربرانی هستند که در مورد راهکارهای وب و خدمات وب نیاز به مشاوره دارند و دسته دوم کاربرانی هستند که هیماوب برای آنها خدماتی نظیر راه اندازی وب سایت , دامنه و سایر موارد را انجام داده و نیازمند پشتیبانی هستند.

اگر شما کاربر گرامی جزو دسته اول هستید به روی لینک نیازمند مشاوره هستم بروید و اگر جزو دسته دوم هستید به روی لینک نیازمند پشتیبانی هستم بروید.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1